انواع محصولات شرکت

انواع لوله و تيوب

 لوله هاي كربن استيل، استنلس استيل، نسوز،  برودتي و حرارتي
و ... ‏ به صورت مانيسمان، درز جوش، جوش الكتريكي، اسپيرال و ...‏
از سايز (48 تا 4/1 اينچ) در رده هاي مختلف

  

 اتصالات جوشي

انواع اتصالات كربن استيل ، استنلس استيل، آلياژي و ...
انواع زانو، سه راه، سه راه تبديلي، تبديل صاف، كج، گپ و ...

 

 اتصالات فورجي

انواع اتصالات فشار قوي كربن استيل، استلس استيل،
برودتي و ... ‏ در سايزها و كلاس هاي مختلف 
شامل:‏ انواع زانو، تبديل، ولدولت، ساكولت، و تردولت و ...

 

 فلنج ها

انواع فلنج هاي گلو دار، تخت، كور، ساكتي، دنده اي
با متريال هاي ‏ كربن استيل، استنلس استيل،سايز ها و كلاس
هاي مختلف

  

شير آلات

انواع شيرهاي كشويي ، توپي، يك طرفه، پروانه اي، بشقابي،
انواع شيرهاي فولادي، استنلس استيل، 
در سايز ها و كلاس هاي مختلف در انواع فلنج دار، ساكتي، دنده اي     

 

پيچ و مهره

انواع پيچ و مهره هاي فولادي، استنلس استيل، آلياژي، گالوانيزه در  در
سايز هاي مختلف ميليمتري و اينچي
 

  

 

 

 گسكت

انواع گسكت ( اسپيرال، رينگي، پوشش فلزي،  ... )  

 

 

 

 اتصالات ابزار دقيق 

 استنلس استيل، كربن استيل، برنجي و ...

 

 

 

  

 منبع: http://energygostarsahand.blogfa.com/